De Parodontoloog

In de Praktijk Venlo Implantologie en Parodontologie wordt u behandeld
door de heer M.T.U. Haus, erkend parodontoloog NVvP.

M. Haus, in 1994  afgestudeerd als tandarts, is in de praktijk werkzaam als parodontoloog en implantoloog. Na zijn studie Tandheelkunde in Würzburg/Duitsland, heeft hij zich verder gespecialiseerd door een 3 jarige full-time post-doctorale opleiding te volgen aan de Radboud Universiteit  Nijmegen (1997-2000).  In 2000 heeft hij  de Master of Science in Parodontologie verworfen.  M. Haus  is als specialist in de parodontologie erkend door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP).

Deze erkenning wordt elke 5 jaar getoetst door middel van een intercollegiale visitatie en staat onder controle van een commissie die de kwaliteitsstandaard bewaakt (het Consilium Parodontologicum). Voor meer
informatie wordt verwezen naar de website van de NVvP.