Wat is een erkende Parodontoloog?

Een Parodontoloog  is een tandarts-specialist met een kwaliteits- keurmerk van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie, de NVvP    De eisen hiervoor zijn zeer hoog.

Een Parodontoloog is een tandarts welke na zijn opleiding Algemeene Tandheelkunde (Tandarts)  en meerdere jaren beroepservaring nog eens extra een 3 jarige universitaire opleiding heeft gevolgd en met een examen en Master of Science– Titelatuur heeft afgerond.

Alleen die tandartsen, welke een verdere erkenningsprocedure door de NVvP met success hebben afgerond zijn echte NVvP-erkende specialisten en mogen de toevoeging

“erkend door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie” aan hun titel toevoegen en herkend u aan dit keurmerk.

Onze kwaliteit wordt gegarandeerd door de tussenkomst van 5-jaarlijkse visitaties van de NVvP.
Parodontologen zijn op de hoogte van de nieuwste technieken, onderzoeken en methoden om deze aandoeningen te kunnen verhelpen.

Sinds 2004 is onze Praktijk in Noord-Limburg het start- en eindpunt voor de behandeling van serieuze parodontale problemen. Wij kunnen garanderen dat onze behandeling een gezonde mond oplevert, zonder tandvlees ontstekingen, zonder dubieuze restproblemen indien u onze aanwijzingen opvolgt. Medewerking van de patiënt inzake eigen mondhygiëne is daarbij nodig. Wij nemen geen genoegen met een matige oplossing: een voorbereiding voor uw restauratieve behandeling moet dusdanig zijn, dat de ”fundering” deugt. Ook de mondhygiënist, die een succesvolle initieel behandeling afsloot met restproblemen, weet dat ons chirurgisch plan de situatie op gezond niveau brengt.